Jaroslav Róna

"Kvůli realizaci té sochy jsem musel mít uzavřený životní pojištění, abych jim třeba nezemřel během práce a oni nepřišli o peníze."


Natočeno 9. 9. 2016
Poslechnout podcast

facebookJaroslav Róna je český sochař a malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf, literát a amatérský herec. Když ho nepřijali na výtvarnou školu, odešel jako patnáctiletý do učňovského střediska v Hlinsku, kde se vyučil kožešníkem. Tam se také začal zajímat o dráhu výtvarného umělce, maloval první obrazy a posléze, v osmnácti letech, byl přijat na Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí v Praze. Po úspěšném absolvování střední školy byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1984 končí VŠUP diplomovou prací Velký a malý pes, dvojicí rozměrných skleněných zvířecích skulptur v kovové konstrukci (nyní ve sbírce Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy). Spolu s přítelem Tomášem Vorlem napsal divadelní hru „Malý nezbeda“. V roce 1987 spolu zakládá dnes již legendární výtvarnou skupinu Tvrdohlaví. Po krátké revoluční pauze se opět věnuje malířství a sochařství. Po revoluci Róna hodně cestuje. V této době se opět začíná soustřeďovat na modelování. Jeho monumentální sochařská díla se vyjímají na Pražském hradě (Podobenství s lebkou), na zámku Klenová u Klatov (Rytíř s drakem, Sépie), v Agios Nikolaos na Krétě (Labyrint). Od roku 2005 pracuje jako vedoucí pedagog ateliéru sochařství I na Akademii výtvarných umění v Praze.


Fotogalerie z natáčení