Stefan Milkov

"Bavíme-li se o sochách, které by měly být na veřejném prostranství, tak společneská objednávka a vůle státu, je v podstatě nulová!"


Natočeno 17. 8. 2016
Poslechnout podcast

facebookStefan Milkov se narodil 9. března 1955. Je to český sochař, designér a hudebník s bulharskými kořeny. Studium na vysoké škole uměleckoprůmyslové dokončil v roce 1982 a kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově se rodící generace postmoderních umělců (například výstavy Konfrontace), jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl Stefan Milkov zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Momentálně žije a pracuje v Praze.


Fotogalerie z natáčení